SERŠ – Poročilo o kakovosti

O razvoju učnega okolja govorijo tudi v Evropi odmevna prizadevanja naših učiteljev:

Zlato priznanje eLearning Awards 2008 za našega učitelja

Projekt našega učitelja je dobil zlato priznanje eLearning Awards 2008. Te nagrade od leta 2001 podeljuje organizacija European Schoolnet. V letu 2008 so na mednarodni konferenci EMINENT 2008, ki je bila v Rimu 4. in 5. decembra, med 366 prispevki iz 36 držav izbrali 8 najboljših.

Med nagrajenimi učitelji je tudi Jože Štrucl iz SERŠ Maribor, edini iz Slovenije, ki je prijavil razširitev projekta e-gradiv Digi DT. Digi DT je dobil zlato priznanje podjetja Intel za tehnologijo.

Dijaki se lahko izobražujejo na različnih mestih (delavnica, laboratorij, računalniške učilnice, podjetje …).

Šola ponuja primerne prostore za učenje strokovnih vsebin in izvajanje drugih aktivnosti, knjižnico s primernim knjižničnim fondom, dvorano s sto sedeži za izvedbo različnih dejavnosti (predstavitve, kulturni dogodki manjšega obsega, predavanja, …) in v neposredni bližini šole Univerzitetno knjižnico ter prostore Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (fakultetna knjižnica, udeležba na zanimivih predavanjih in usposabljanjih, tudi med našim poukom – CISCO).

5. Načrt ocenjevanja znanja

V začetku šolskega so vsi programski učiteljski zbori – PUZ-i pripravili načrte ocenjevanja znanja (NOZ-i) in pripadajoča pravila, ki zadevajo ocenjevanje znanja in spretnosti.

6. Načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu.

Šola ima načrt izvajanja praktičnega usposabljanja v delovnem procesu – PUD. Zagotovitev PUD na verificiranih delovnih mestih, z usposobljenimi mentorji je nemogoča, kljub vključitvi Obrtne zbornice Slovenije (OZS) v reševanje problema. Za nov program »računalnikar« takih mest enostavno ni.

Z OZS smo v februarju podpisali Dogovor o sodelovanju z OZS, ki med drugim opredeljuje tudi nudenje pomoči SERŠ s podatki o potrebah v obrti in podjetništvu.

Načrt spremljanja dijakov je usklajen z mentorji v podjetjih, organizator praktičnega pouka in PUD redno obiskuje dijake na PUD. Izvajanja PUD šola spremlja preko »Napotnice na izvajanje PUD« in »Potrdila o uspešno opravljenem PUD (podpis in žig vodje izobraževanja)«.

7. Poklicno usmerjanje, informiranje in svetovanje dijakom

Svetovalno službo sta opravljali dve svetovalni delavki. Izvedli sta vse naloge iz LDN. Morda poudarimo naslednje: sodelovanje z dijaško skupnostjo na temo učnega uspeha in počutja na šoli, pedagoško svetovanje v zvezi z učenjem, motivacijo, osebnostnimi in vedenjskimi posebnostmi, svetovanje pred vpisi, preusmerjanjem in izpisi iz šole ter informiranje o štipendijah, priprava pedagoških pogodb in spremljanje njihovega izvajanja, svetovanje dijakom s posebnimi potrebami, priprava obrazcev za učitelje za vodenje individualne strokovne pomoči tem dijakom, vodenje prijavnega in vpisnega postopka za vse programe, usmerjanje in preusmerjanje med šolskim letom znotraj in izven šole, vodenje izpolnjevanje prijav za vpis v študij, izvajali delavnice na temo razvijanje pozitivne samopodobe, pripravili in uvajali osebni izobraževalni načrt za dijake z učnimi težavami, uvajali koncept »delo z nadarjenimi v SŠ«.

8. Skrb za neuspešne

Svetovalna služba je v novembru pregledala učno uspešnost dijakov, s posebno pozornostjo dijakom prvega letnika. Na osnovi analize učne težave in skladno z rezultati je pomagala učno šibkejšim dijakom v oblikah načrtovanja in spremljanja svojega učenja, pri izdelavi osebnega izobraževalnega načrta. Nekaterim je uspešno pomagala s svetovanjem pri preusmeritvah in s pedagoško pogodbo.

9. Skrb za tiste, ki zapustijo šolo

S tistimi, ki so med letom zaključili šolanje, je svetovalna služba (po potrebi ob prisotnosti staršev) opravila zaključni pogovor v oblikah svetovanja in usmerjanja v ustrezne izobraževalne institucije izven šole ali na trg delovne sile. Pri tem je sodelovala z zunanjimi institucijami v lokalnem in širšem prostoru (Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Centrom za sluh in govor, Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto, Pedagoškim inštitutom, Filozofsko fakulteto, Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, CIPS-om, Impol Kadringom, …).

Komisija za kakovost

Vir: sigov.si