Druga anketa: Kakovost življenja v Ljubljani

V 2. anketi nas je zanimalo, kaj največ prispeva h kakovosti življenja v Ljubljani in zaradi česa kakovost življenja po vašem ni takšna, kot bi si jo lahko želeli. Skupaj smo na naši spletni strani in Faceboku dobili 122 odgovorov.

Kaj največ prispeva h kakovosti življenja v Ljubljani?

23,77 % anketirancev meni, da je to hitra dostopnost posameznih delov mesta.

16,39 % anketirancev je mnenja, da je to dobra ponudba kulturnih, rekreativnih in zabavnih dogodkov in ustanov.

15,57 % pravi, da k temu prispevajo zelene površine.

13,11 % vprašanih meni, da je to lepo in urejeno središče mesta.

12,30 % anketirancev meni, da k temu prispevajo razmeroma nizke okoljske obremenitve (nizka onesnaženost okolja zaradi delovanja industrije).

12,30 % odgovorov pravi, da h kakovosti najbolje prispevajo različne storitve za meščane (komunalne storitve, šolstvo, zdravstvo).

3,28 % pa je mnenja, da h kvaliteti življenja v Ljubljani pripomore veliko trgovin.

Kaj najbolj slabša kakovost življenja v Ljubljani?

37,70 % anketiranih za slabšo kakovost življenja krivi visoke cene bivanja v mestu (cene nepremičnin, cene komunalnih storitev).

18,03 % vprašanih je mnenja, da številna gradbišča po mestu slabšajo kakovost življenja.

16,39 % odgovorov pravi, da kakovost slabšajo vplivi industrije na okolje.

14,75 % anketiranih je mnenja, da javni transport slabša kakovost življenja.

7,38 % pravi, da je za to odgovorna nizka kakovost storitev za meščane (komunalne storitve, zdravstvo, šolstvo).

2,46 % anketirancev pa ima občutek, da v Ljubljani ni optimalno poskrbljeno za varnost.

Zanimalo nas je tudi, kaj bi vi, če bi imeli možnost, najprej spremenili.

Večina anketirancev bi najprej znižala cene nepremičnin. Kar nekaj anketirancev bi zapolnilo prazna stanovanja po Ljubljani, njihove lastnike pa bi obdavčili.

Pogosti odgovori so bili še:

boljši javni transport, zmanjšanje osebnih avtomobilov v prometu,

več zelenih površin.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in vas vabimo, da sodelujete tudi v novi nagradni anketi.

Prijava na e-novice

Vir: tekmovalen.si